Bezpieczeństwo i ochrona

 

Kontrola systemów "podatnych" na nieautoryzowaną penetrację

1000 PLN +22% VAT

Kontrola systemów jest ściśle związana z wykonaniem szczegółowej kontroli Państwa systemów pod kątem niepożądanych działań osób trzecich. Wynikiem tej kontroli jest pełna dokumentacja możliwych luk w systemie zabezpieczeń oraz wytyczane są kierunki ochrony przed nimi.
Dzięki tak powstałemu szczegółowemu "raportowi bezpieczeństwa" możliwe jest podjęcie działań, zmierzających do usunięcia luk w zakresie bezpieczeństwa Państwa systemów.
Określenie zabezpieczeń Państwa systemów z punktu widzenia bezpieczeństwa jest działaniem jednorazowym, powtarzanym każdorazowo na Państwa życzenie.

Wypełnij formularz zamówienia

Sprawdzanie systemów i sieci pod kątem bezpieczeństwa

Koszt kontroli bezpieczeństwa oraz opracowania raportów ogólnych:

Abonament miesięczny: 200 PLN +22% VAT
Abonament półroczny: 1000 PLN +22% VAT

Kontrola bezpieczeństwa polega na systematycznej kontroli systemów pod kątem znanych oraz nowo powstałych metod dostępu nieautoryzowanego do Państwa systemów jak również możliwości działań destrukcyjnych metodą "zdalną".
Po dokonaniu kontroli, otrzymują Państwo ogólny raport o stanie bezpieczeństwa posiadanych systemów z zaznaczeniem możliwych metod  niepożądanego działania osób trzecich jak i sposobów obrony.
Raport ogólny otrzymują Państwo systematycznie w ustalonych terminach.
Umowa zawierana jest na okres minimum 6-ciu miesięcy z możliwością jej kontynuowania.

Wypełnij formularz zamówienia

Monitoring

Monitoring:

Abonament miesięczny: 100 PLN +22% VAT
Abonament półroczny: 500 PLN +22% VAT

Polega na sprawdzaniu w wybranych godzinach (np. 15.00-7.00), w określonych przedziałach czasu (np. co 5 min. lub non-stop) czy podany system jest dostępny w sieci.
W przypadku wykrycia niemożliwości "osiągnięcia" Państwa systemu w sieci internet, wówczas w zależności od ustalonego wcześniej czasu reakcji następuje powiadomienie Państwa administratora o zdarzeniu.
Zaletą tego typu monitoringu jest to, że administratorzy Państwa systemów mogą natychmiast zostać powiadomieni o fakcie, iż Państwa systemy nie są osiągalne w sieci Internet.
Monitoring typowy objęty jest kontrolą "dostępności" systemu przez cały tydzień z wyjątkiem godzin 7.00-17.00 (lub w/g innych, indywidualnych ustaleń) w dni robocze, czyli wówczas gdy Państwa administrator znajduje się w pracy i jest w stanie samodzielnie kontrolować pracę Państwa systemów.
Kontrola dostępności systemu przeprowadzana jest z wielu miejsc sieci w Polsce, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie ewentualnych "fałszywych alarmów".
Umowa zawierana jest na okres minimum 6-ciu miesięcy z możliwością jej kontynuowania.

Wypełnij formularz zamówienia

 

Monitoring Całodobowy

Monitoring Całodobowy

Abonament miesięczny:200 PLN +22% VAT
Abonament półroczny: 1000 PLN +22% VAT

Polega na całodobowym sprawdzaniu w określonych przedziałach czasu (np. co 5 min. lub non-stop) czy podany system jest dostępny w sieci.
W przypadku wykrycia niemożliwości "osiągnięcia" Państwa systemu w sieci internet, wówczas w zależności od ustalonego wcześniej czasu reakcji następuje powiadomienie Państwa administratora o zdarzeniu.
Zaletą tego typu monitoringu jest to, że administratorzy Państwa systemów mogą natychmiast zostać powiadomieni o fakcie, iż Państwa systemy nie są osiągalne w sieci Internet.
Monitoring całodobowy polega na całodobowej kontroli dostępności systemu.
Kontrola dostępności systemu przeprowadzana jest z wielu miejsc sieci w Polsce, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie ewentualnych "fałszywych alarmów".
Umowa zawierana jest na okres minimum 6-ciu miesięcy z możliwością jej kontytuowania.

Wypełnij formularz zamówienia

Administracja oraz opieka nad systemem

Czas reakcji na awarię:

2 godziny - na miejscu
5 godzin - na miejscu
do 12 godzin - na miejscu

2 godziny - zdalnie
5 godzin - zdalnie
do 12 godzin - zdalnie

Abonament miesięczny:

1500 PLN +22% VAT
1000 PLN +22% VAT
500 PLN +22% VAT

1000 PLN +22% VAT
500 PLN +22% VAT
250 PLN +22% VAT

W razie wystąpienia awarii, jest ona usuwaną przez naszego specjalistę - zdalnie bądź osobiscie na miejscu  - w przewidzianym wcześniej czasie reakcji.
Jeśli nie zachodzi sytuacja awaryjna w umówionych porach w ramach abonamentu dokonujemy uaktualnień (upgrade) i konserwacji systemu oraz pomagamy w rozwiązywaniu ew. problemów.
Abonament obejmuje 10 godzin pracy naszego specjalisty.
Czas ponad abonament jest płatny w wysokości 100 zł/godz.w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
Praca w godzinach nocnych (22-6) jest liczona podwójnie.
UWAGA:
Dla użytkowników, którzy wykupili u nas instalacje systemu linux oraz jego zabezpieczenie - KORZYSTNE ZNIŻKI!

Wypełnij formularz zamówienia


Copyright (c) 1999 Union Systems.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zapytania w sprawach handlowych prosimy kierować tutaj.
O pomoc techniczną i inne informacje prosimy zwracać się tutaj.

      logo

[Powrót na główną stronę cennika]